EVSEL ATIKSU ARITIMI
 
TİDAP ARITMA küçük, orta ve büyük ölçekteki yerleşim alanları için evsel atıksuların arıtımında anahtar teslimi tesisler kurmakta ve bu konuyla ilgili gerekli her türlü hizmeti sunmaktadır. Evsel atıksu arıtımı konusuyla ilgili olarak ön arıtma ekipmanları (ızgara, elekler, kum tutucu, ön çökeltme havuzları), biyolojik arıtma prosesleri (aktif çamur, biyofiltre), çamur arıtımı üniteleri (havalı, havasız çamur çürütme, filtrepres ve çamur kurutma yatakları) yer almaktadır.
TİDAP ARITMA nüfusu 600 kişiye kadar olan köy, yazlık site, otel vb. küçük yerleşimlerde evsel atıksu atıksu arıtımında Biyolojik Paket Tesislerle çözüm olanağı sunmaktadır.